การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสาวพยอม เพชรน่วม ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายเจริญ กระจ่างรส ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจง สภาพปัญหาการเรียนการสอนในช่วง โควิด-19

ติดต่อเรา