บรรยากาศกิจกรรมการฝึกอบรมยุวอาสาจราจร ประจำโรงเรียนบ้านเขาปูน

กิจกรรมฝึกอบรมยุวอาสาจราจร ประจำโรงเรียนบ้านเขาปูน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดย นางสาวชญาภา อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอบรมภายใต้ชื่อว่า ยุวอาสาจราจร ประจำโรงเรียนบ้านเขาปูน ให้แก่นักเรียนแกนนำรุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน ซึ่งมี พันตำรวจตรีสุชาติ เพ็งชัย ตำแหน่ง สว.สส.สภานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาเป็นแกนนำหลักที่อำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยรวมถึงเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณโรงเรียนบ้านเขาปูน

ภาพโดย : ครูทศพร เกื้อคลัง (ครูนิว)

ติดต่อเรา