ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านเขาปูน


โรงเรียนบ้านเขาปูน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
หมู่ที่ 5 บ้านเขาปู ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
อีเมล: mail_new@khaopoon.ac.th
โทรศัพท์: 082-1234055

ติดต่อเรา