ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านเขาปูน

หมู่ที่ 5 บ้านเขาปูน ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

โทรศัพท์: 082-1234055

อีเมล: mail_new@khaopoon.ac.th


ติดต่อเรา