การนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มื่อวันพุธ ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นายเจริญ กระจ่างรส และนางพริ้มเพรา บุปผา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพโดย : ครูทศพร เกื้อคลัง

ติดต่อเรา