การมอบทุนการศึกษา “พฤติกรรมดี มีน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด” จาก คุณยุวดี แก้วเนียม

ทุนการศึกษา “พฤติกรรมดี มีน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด” จาก คุณยุวดี แก้วเนียม

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา “พฤติกรรมดี มีน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 5000 บาท โดยมีคุณยุวดี แก้วเนียม (คุณน้อย) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษานี้ วัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน ที่มีพฤติกรรมที่ดี ชอบช่วยเหลือโรงเรียน ครู รวมถึงชุมชนและสังคมรวมถึงไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดทั้งหลาย ในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีคุณวินัย แก้วเนียม เป็นตัวแทนมอบทุน และมี นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นตัวแทนรับมอบ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

  1. เด็กหญิงศารีย์ มรกต น้องผักบุ้ง
  2. เด็กชายปัญจพล ไชยเพชร น้องกฤษ
  3. เด็กชายวุฒิพงษ์ แช่หว่อง น้องสกาย
  4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สโมสร น้องพิ้งค์
  5. เด็กชายณัฐวัฒน์ ศศิเดโช พี่นัท
  6. เด็กชายจิรศักดิ์ แสงพระจันทร์ พี่โอ๊ต
  7. เด็กหญิงณิชาภัทร พยัคฆา พี่จิ๊กซอ
  8. เด็กหญิงปสิตา ซ้ายพิพันธ์ พี่แป้ง
  9. เด็กหญิงลลิตา ไชยเทพ พี่เตย
  10. เด็กหญิงมณนิชา พยัคฆา พี่บีม

ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนขอให้นักเรียนได้รักษาพฤติกรรมความดีนี้ตลอดไป และขอขอบพระคุณ คุณยุวดี แก้วเนียม และ คุณวินัย แก้วเนียม ที่สนับสนุนทุนการศึกษา”พฤติกรรมดี มีน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด” ในครั้งนี้อีกครั้ง

ติดต่อเรา