การให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการมีวินัยและกฎหมายจราจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านเขาปูนได้จัดกิจกรรมศุกร์สุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้ความรู้นักเรียนทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ที่ผ่านมา นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ โดยมี พ.ต.อ.วรวิทย์ เจริญศุภผล ผกก.สภ.เขานิพันธ์ , พ.ต.ท.บริสุทธิ์ เจริญรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เขานิพันธ์ , พ.ต.ต.บุญรียง ชูช่วย สวป.สภ.เขานิพันธ์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วรรณ์ชัย วิจาราณ์ รอง สวป.สภ.เขานิพันธ์ ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของการมีวินัยและกฎหมายจราจรเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้กฎหมายจราจรเพิ่มขึ้นรวมถึงนำไปประพฤติปฎิบัติในเรื่องดังกล่าว

ติดต่อเรา