กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ คือ เดินทางไกล ท่องกฎ คำปฏิญาณ ฐานอนามัยดีมีความสุข ฐานศึกษาธรรมชาติ ฐานทักษะลูกเสือ และกิจกรรมนันทนาการของลูกเสือ

ติดต่อเรา