คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ช่วยเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการจัดการป้องกันเว้นระยะ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังได้รับความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรียกว่า อสม. มาช่วยเฝ้าดูแลอีกด้วย

ติดต่อเรา