ครูเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล ตัวแทนผู้อำนวยการพิชัย อารีการ มอบเสื้อกีฬาให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ทีมฟุตซอลโรงเรียนบ้านเขาปูน

ครูเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการพิชัย อารีการ มอบเสื้อกีฬาให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ทีมฟุตซอลโรงเรียนบ้านเขาปูน เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ นักกีฬาและส่งเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 1.เด็กชายธนาทิป สรรเพชร 2.เด็กชายพุฒิพงษ์ แซ่หว่อง 3.เด็กชายพงศ์พีระ ชูชาติ

ติดต่อเรา