ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.พริ้มเพรา บุปผา และ ศน.เจริญ กระจ่างรส ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ สายบริหารการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนต้องขอขอบคุณทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่

FACEBOOK

ติดต่อเรา