นายสุเชษฐ์ รอดเนียม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเขาปูน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายสุเชษฐ์ รอดเนียม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง เข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเขาปูนและได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนเเกี่ยวกับการกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เขาปูนคัพ ครั้งที่ 4 ที่จะจัดแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้ และได้เดินทางไปเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาเทศบาลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ บรรยายในหัวข้อวิชาการป้องกันและบรรเทาธารณภัยประจำถิ่น (อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว) และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ติดต่อเรา