บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพโดย : ครูทศพร  เกื้อคลัง (ครูนิว)