บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่

บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่

ภาพโดย : ครูทศพร  เกื้อคลัง(ครูนิว)