ประชาสัมพันธ์จากฝ่าบงบประมาณงานการเงิน/พัสดุ เรื่อง แจ้งให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่าบงบประมาณ งานการเงิน/พัสดุ เรื่อง แจ้งให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน มาเพื่อรับเงินที่โรงเรียนบ้านเขาปูน ณ ห้องวิชาการ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ทั้งนี้นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนมาลงชื่อรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ หนังสือเรียน ที่ได้รับไปเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2563 ด้วย

**หมายเหตุ หากใครที่มีชุดนักเรียนพร้อมแล้วจะซื้อเป็นกระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ชุดพละ ชุดลูกเสือ ตามความเหมาะสม

ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 360 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษา คนละ 450 บาท

ติดต่อเรา