ผอ.พิชัย อารีการนำคณะครูเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมาภิยุต

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ) ณ วัดเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อเรา