ผอ.พิชัย อารีการ ร่วมกับคณะครูแสดงความยินดีกับครูวิภารัตน์ ทรงแก้ว

ผอ.พิชัย อารีการ ร่วมกับคณะครูแสดงความยินดีกับ

ครูวิภารัตน์ ทรงแก้ว ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม