ผู้อำนวยการพิชัย อารีการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านพอเพียงชนบทตำบลเขานิพันธ์

ผู้อำนวยการพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ร่วมพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านพอเพียงชนบทตำบลเขานิพันธ์