ผู้ใหญ่ประพันธ์ ศะศิเดโช เป็นตัวแทนนายกพรรณเลิศ ชูช่วยสุวววณ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ทางผู้ใหญ่ประพันธ์ ศะศิเดโช ผู้ใญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนนายกพรรณเลิศ ชูช่วยสุวววณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน โดยมี ผู้อำนวยการพิชัย อารีการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

ติดต่อเรา