ยินดีต้อนรับครูธัญญรัตน์ ขวัญเมือง

นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาปูนร่วมยินดีต้อนรับคุณครูธัญญรัตน์ ขวัญเมือง ครูวิชาเอกศิลปะ เข้ามาเป็นบุคคลากรของโรงเรียนบ้านเขาปูน และมีการแนะนำข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาปูนให้คำแนะนำ โดยมีนางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมรวนพร้อมคณะครูมาให้กำลังใจในการรับตำแหน่งใหม่และได้รับประทานอาหารด้วยกัน

ติดต่อเรา