สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านเขาปูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านเขาปูน