แนะนำคุณครูคนใหม่

ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ยินดีต้อนรับ นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ (ครูฟิล์ม) ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่เข้ารับตำแหน่งข้าราชการครูประจำโรงเรียนบ้านเขาปูน ทั้งนี้ครูฟิล์มจะเข้ามาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา

ติดต่อเรา