โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยมี นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มี นางสาวจารุณี สังข์เลื่อน ครูกศน.ตำบลเขานิพันธ์ และนางสุภาวดี เจริญผล ครูอาสาสมัคร วิทยากร เป็นวิทยากร

ติดต่อเรา