โรงเรียนบ้านเขาปูนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปี2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนมอบหมายให้ คุณครูเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านเขาปูนและคณะครูจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก แต่งชุด วาดภาพระบายสีกันอย่างคึกคักและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

ติดต่อเรา