โรงเรียนบ้านเขาปูน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านเขาปูน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายประพันธ์ ศะศิเดโช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และลงนามถวายพระพรและมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ติดต่อเรา